Az „Év információvédelmi dolgozata – 2022” címmel pályázat jelent meg. 

A Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület egy 2001 óta tevékenykedő munkaközösség, melynek célja, hogy szakmai ismereteivel nyisson a fiatalabb korosztály felé is.

Kedves Hallgatók!

Az „Év információvédelmi dolgozata – 2022” címmel pályázat jelent meg.

A Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület egy 2001 óta tevékenykedő munkaközösség, melynek célja, hogy szakmai ismereteivel nyisson a fiatalabb korosztály felé is.

Ennek első állomásaként létrehozták 2006-ban az „Év információvédelmi diplomadolgozata” 2007-ben az „Év információvédelmi szakdolgozata” majd 2021-ben „Év információvédelmi dolgozata – 2022”  pályázatot.

Az elmúlt években nyilvánvalóvá vált, hogy a szervezetek számára kulcsfontosságú kérdéssé válik az információ- és adatvédelem. Ennek számtalan megközelítésmódja van, amely közül egyre inkább elterjed az ISO 27000-es szabványcsaládra, az ISO/IEC 27001 szabványra alapuló információvédelmi irányítási rendszer. A pályázat célja, hogy népszerűsítsük az egyre elterjedő nemzetközi gyakorlatot, és támogassuk azokat a hallgatókat, akik ezen a területen készítik szak- és diplomadolgozatukat, záró-dolgozatukat.

Pályázatot nyújthat be minden olyan 
    • nappali vagy levelező tagozatos hallgató, vagy egy közös témán dolgozó hallgatói csoport, aki(k) a szakdolgozatot vagy diplomadolgozatot akkreditált alapszakon (BSC), mesterszakon (MSC) vagy osztatlan képzésben tanulmányai lezárásaként készítette
    • egyéb iskola vagy nem iskolarendszerben végzős hallgató, aki záró-dolgozatot készít a tanulmányi követelményei alapján; valamint minden olyan szerző, aki a témakörben egyéb tanulmányt tett közzé (könyv, tanulmány, folyóiratcikk, stb.).


Elbírálásnál előnyt jelent, ha 
    • az információ- és adatvédelemmel foglalkozó dolgozatban központi szerepet kap az ISO 27000-es szabványcsalád, azon belül kiemelten az ISO/IEC 27001 szabvány.


Egyéb feltételek:
    • a szak- vagy diplomadolgozatot a képző intézményéhez 2021. június 1. és 2022. június 30. között adták le, és azt 2022. július 15-ig sikeresen megvédték;
    • egyéb képzési formák esetében készített dolgozatok esetében 2021. június 1. és 2022. június 30. között készítették el, és azt 2022. július 15-ig sikeresen, a képesítés megszerzésével,  lezárták tanulmányaikat a vonatkozó képzésen,
    • egyéb tanulmányok esetében a tanulmányokat a 2021. június 1. és 2022. június 30. között jelentették meg
    • a pályázó rendelkezik a pályázat benyújtásához egy ajánlólevéllel, a záróvizsga-bizottság vagy az intézményi témavezető részéről, vagy a publikációt megjelentető kiadó támogató nyilatkozatával.

A pályázat további részleteit megtaláljátoka a www.hetpecset.hu honlapon.