Rólunk

A HÖK számokkal

Néhány számosított adat a kari Hallgatói Önkormányzatról.

6

Bizottság

73

Operatív tag

~700

Aktív hallgató

Mi is az a HÖK?

A Hallgatói Önkormányzat (HÖK) a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatói érdekképviseletéért és szolgáltatásaiért felelős szervezete. Ennek a szervezetnek a részönkormányzata a Pázmány ITK-n működő kari Hallgatói Önkormányzat. Egyetemünkön elsősorban a kari részönkormányzatok foglalkoznak az adott karon tanuló hallgatók érdekképviseletével és szolgáltatásaikkal, valamint a „hétköznapibb” problémáikkal. Ezen a honlapon található összes HÖK rövidítéssel a Pázmány ITK kari Hallgatói Önkormányzatára utalunk.

A HÖK a hallgatók által választott képviselőkből álló testület, amely felméri és megjeleníti a kar, valamint annak vezetése felé a hallgatók véleményét, képviseli a hallgatóságot a főbb kari döntéshozó testületekben, valamint szolgáltatásokat nyújt a hallgatók részére.

A HÖK felépítése

Küldöttgyűlés

A HÖK legfőbb döntéshozó szerve a Küldöttgyűlés.

A Küldöttgyűlés elnöke a kari HÖK elnöke, akit a Küldöttgyűlés választ saját tagjai közül. A Küldöttgyűlés tagjait azok a hallgatók választják, akik az adott Karon létesítettek hallgatói jogviszonyt az Egyetemmel. A Küldöttgyűlés megválasztása során minden hallgató választó és választható. A Küldöttgyűlésben 12 fő nyerhet mandátumot, akiknek megbízatása 1 évre szól. A Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik többek között a kari HÖK éves költségvetésének elfogadása, javaslattétel a kar vezetésének szabadon választható tantárgyakra, szemináriumok bevezetésére, külső oktató meghívására, de a Küldöttgyűlés bármely hallgatókat érintő kérdésben véleményt nyilváníthat, és javaslatot tehet.

Elnökség

A HÖK elnökségét az elnök, az alelnök valamint a bizottsági vezetők alkotják

Az elnökség feladata a napi szintű operatív munka irányítása. Ki-ki a saját bizottságának feladataiért felel. Az elnök és az általános alelnök a kari vezetőség és a HÖK közötti kapcsolattartásért felel. A kari HÖK elnökét a Küldöttgyűlés választja. Az alelnököt és a bizottság vezetőit a megválasztott elnök javaslatára a Küldöttgyűlés szavazza meg.

Szalai-Benedek Bálint

Elnök

Lengyel Balázs Ádám

Alelnök

Hallgatói Érdekképviseleti Fórum

A hallgatói érdekképviselettel foglalkozó hallgatók „ernyőszervezete”

A Hallgatói Érdekképviseleti Fórum (HÉF) magába foglalja azon szervezeti egységekbe tartozó hallgatókat, amelyek a hallgatók érdekképviseletével kapcsolatos döntéshozásban vesznek részt. Így a HÉF tagja minden Elnökségi, Küldöttgyűlési, kari bizottsági, valamint egyetemi bizottsági tag.

Bizottságok

A linkekre kattintva további információkat tudhatsz meg az egyes bizottságokról

Gazdasági és Szociális Bizottság
Gazdasági és Szociális Bizottság
Hallgatói Szolgáltatások Bizottság
Hallgatói Szolgáltatások Bizottság
Rendezvényszervező Bizottság
Rendezvényszervező Bizottság
Média Bizottság
Média és Kommunikációs Bizottság
Külügyi Bizottság
Külügyi Bizottság
Tanulmányi Bizottság
Tanulmányi Bizottság

Légy Te is HÖK-ös

Csatlakozz hozzánk, hogy együtt segíthessük Hallgatótársainkat

Ha úgy érzed, hogy hasznos tagja lehetnél csapatunknak, ne várakozz, jelentkezz most a HÖK-be.