Diplomaterv és szakdolgozat pályázat 

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület pályázata BSc-s és MSc-s hallgatóknak

A  HTE az innováció ösztönzése és fontosságának tudatosítása érdekében 2024-ben is diplomaterv és szakdolgozat pályázatot hirdet magyarországi felsőoktatási intézményben tanulmányait folytató végzős hallgatók részére.

A pályázat az alábbi két kategóriában kerül kiírásra:

  • A kategóriaMSc programban vagy osztatlan egyetemi képzésben résztvevő végzős hallgatók
  • B kategóriaBSc programban résztvevő végzős hallgatók

Továbbá odaítélésre kerül az IEEE ComSoc különdíja, amelyet a HTE, valamint az IEEE Communication Society és az IEEE Hungarian Joint ComSoc/MTT/AP/ED/EMC Chapter közösen hozott létre az angol nyelvű dolgozatokkal pályázó végzős hallgatók elismerésére. 

A kategóriák dobogósai és az IEEE ComSoc különdíjas elismerő oklevélben részesülnek, valamint az első helyezettek között a pályázat támogatói által felajánlott, összesen 250.000 Ft pénzdíj kerül kiosztásra a pályázat díjátadó ünnepségén. A díjazottak névsorát a HTE honlapján is közzétesszük. Továbbá a HTE felajánl 1 éves ingyenes HTE tagságot a kategóriák díjazottjainak és az IEEE ComSoc különdíjasnak, és lehetőséget biztosít a legjobb pályaművek szerzőinek a dolgozatukból készült kivonat publikálására a HTE által gondozott kiadvány formájában.

A pályázaton minden végzős hallgató részt vehet, aki diplomatervét, ill. szakdolgozatát nappali tagozaton a HTE által képviselt szakmai területen készíti magyarországi felsőoktatási intézményben, záróvizsgáját 2024-ban legkésőbb 2024. július 30-ig leteszi, valamint jeles (5.00) minősítésű dolgozatát a Záróvizsga Bizottság a pályázatra javasolja.

A pályázaton az A és B kategóriában egy intézményből/intézetből/tanszékről maximum 3-3 vehet részt, melyeket a delegáló intézménynek/intézetnek/tanszéknek rangsorolnia kell! A pályázók összesített rangsoráról és a díjak odaítéléséről a HTE Tudományos Bizottsága dönt a Tudományos területért felelős elnökségi tag vezetésével, amely Bizottság ezen belső intézményi rangsort is figyelembe veszi a végső sorrend megállapításánál.

A pályázatra elektronikus módon, emailben lehet jelentkezni. Így a hiánytalanul kitöltött és minden érintett által aláírt Záróvizsga Bizottsági Ajánlást és Pályázati Lapot, valamint a diplomatervet/szakdolgozatot és annak bírálatát PDF formátumban, kategóriánként összegyűjtve és rangsorolva (MSc-BSc max. 3-3 pályázat), a delegáló intézmény/intézet/tanszék központilag juttassa el e-mailben a HTE részére a Titkárságnak címezve (info@hte.hu)! Csak a hiánytalanul kitöltött, aláírt, és az összes szükséges dokumentummal benyújtott pályaműveket tekintjük érvényesnek, és csak ezek vehetnek részt a pályázaton!

Pályázatok beadási határideje: 2024. július 30. 17:00

https://www.hte.hu/hte-diplomaterv-szakdolgozat-palyazat