Esszéíró pályázati felhívás

Ferenc Pápa a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen - 2023 Beküldési határidő: 2023. szeptember 1.

Ferenc Pápa a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen – 2023

A Pázmány Alapítvány pályázatot hirdet értekező prózai jellegű kéziratok készítésére és beküldésére. Az esszéíró pályázat első három helyezettje pénzjutalmat, pázmányos ajándékcsomagot és oklevelet kap, illetve disszeminációs kiadványban való megjelenésre számíthat.

Tartalmi követelmények:
Esszépályázatunk célja, hogy olyan írások szülessenek, amelyek sokrétűen reflektálnak Ferenc pápa Pázmány Péter Katolikus Egyetemen elhangzott beszédében felvetett problémákra, kulturális kihívásokra. Az esszé tartalmazhatja a beszéd katolikus felsőoktatásra, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre, annak küldetésére (oktatás, kutatás), vagy akár a saját karra, ill. speciális kutatási területre történő értelmezését is.  Előnyt élveznek azok a munkák, amelyek az írásbeli esszét, vagy annak egy-egy megállapítását, valamilyen nem írásos tétellel is alátámasztják (pl. fénykép, akvarell, poszter, zene stb.).

Formai követelmények:
A pályázóktól 12-15 oldalas dolgozatokat várunk. A szöveget Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, 1,5-es sorközzel, 2,5 cm oldalsó, alsó és felső margóval, sorkizárással kell megírni. A dolgozat végén, felhasznált irodalomként legalább 5 szakirodalom pontosan megjelölendő. A forrásoknak hivatkozás formájában meg kell jelenniük a szövegben is.

Minden irodalmat a következő formában kell megadni:
Szerző teljes neve (kiadás dátuma): cím, kiadó vagy folyóirat neve, évfolyam, oldalszám.

További részletek és a pályázati űrlap az alább csatolt fájlban található: