„Felsőoktatási Kutatói Ösztöndíj” pályázat

A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány "Felsőoktatási Kutatói Ösztöndíj" pályázatot hirdet alapképzésben vagy mesterképzésben részt vevő hallgatók részére, melynek célja, hogy támogassa a hazai kutatói és a tudományos pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját.

Kedves Hallgatók!

A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány „Felsőoktatási Kutatói Ösztöndíj” pályázatot hirdet alapképzésben vagy mesterképzésben részt vevő hallgatók részére, melynek célja, hogy támogassa a hazai kutatói és a tudományos pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját. A program minden tudomány területet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos kutatást és az innovációt.

A pályázat útján támogatás nyerhető el ösztöndíj formájában, amelynek a pályázó pályázatában megjelölt bankszámlára történő folyósításáról a KMTA gondoskodik. Az ösztöndíj összege: 400 000 Ft /fő 3,5 hónapra, mely összeg a program végén kerül kifizetésre a feltételek teljesülése esetén.

Az ösztöndíjpályázatra bármely tudományterületet érintő pályázat benyújtható, ami innovációkhoz köthető és előnyt jelent, ha a pályázó az alábbi témák egyikét műveli és ezen a területen már releváns tapasztalattal rendelkezik: – gépjárművek dinamikája, – intelligens rendszerek és azok szabályozása, – orvostudomány, – precíziós állattenyésztés.

A pályázatra azok az alábbi feltételeknek maradéktalanul megfelelő, bármely tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó, 30. életévüket még be nem töltött nappali tagozatos hallgatók pályázhatnak, akik:

– az ösztöndíjas jogviszony létesítésekor igazolni tudják teljes idejű alapképzésben vagy mesterképzésben képzésben fennálló (nappali tagozatos) aktív hallgatói jogviszonyukat,

– vállalják, hogy az ösztöndíjas időszakban – témavezető, mentor felügyeletével, a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány keretében kutatási tevékenységet végeznek, valamint az ösztöndíjas időszak alatt az Alapítvány és a felsőoktatási intézmény számára a tudományos kutatási, fejlesztési munkájuk eredményeit hozzáférhetővé teszik,

– vállalják, hogy a KMTA rendezvényein részt vesznek (előre egyeztetett időpontban),

– vállalják, hogy az ösztöndíjas időszak alatt minimum 3 magyar és 3 idegennyelvű nyomtatott szakirodalmat feldolgoznak és azokból szakirodalmi összefoglaló tanulmányt készítenek;

-vállalják, hogy saját néven magyarországi bankszámlát vezetnek, melyet a szerződéskötésre szükséges benyújtani;

-vállalják, hogy a kutatásról minimum 30 oldal, illetve minimum 93.300 karakter (lábjegyzet, tartalom, felhasznált irodalom, hivatkozás stb. nélkül) kutatási beszámolót adnak le a KMTA által előírt formai követelményeknek megfelelően, melyet a mentor is elfogad,

-vállalják, hogy a kutatás eredményét publikációjukat közlésre elfogadják,

-vállalják, hogy az Alapítvány innovációs programjában 2023.12.31-ig részt vesznek, több napos képzéseken, innovációs csoportokban és esetleg startup vállalkozásokban (melyben a tagok a KMTA támogatottjaik).

A pályázat tartalma:
– iskolai tanulói jogviszony igazolás
– kutatási terv (a kutatási tervnek tartalmaznia kell a kutatási témát, a kutatás célját, kutatási témával kapcsolatos általános problémafelvetést és a témaválasztás személyes motivációját.) A kutatási tervet a mentornak ellen kell jegyeznie és írásban nyilatkoznia, hogy végig részt vesz mentorként a kutatásban. A kutatási tervet a mentornak ellen kell jegyeznie.
– a pályázathoz csatolni kell egy tanár vagy mentor által írt ajánló levelet.
– szakmai önéltrajz- bemutatkozás- amiben a jelentkező bemutatja eddigi eredményeit
– végzős diákok nyilatkozzanak arról, mely intézményekbe és milyen szakokra adták be a továbbtanulási jelentkezésüket

A pályázat beadásának határideje: 2022. szeptember 10. 16:00 (16 óra)

Jelentkezés módja: E-mail írása a palyazat@kmta.hu címre, a tárgy mezőbe írják be: „jelentkezés Felsőoktatási Kutatói Ösztöndíjra” ide kérjük elküldeni a tanulmányi és egyéb igazolások digitális változatát (melyeket majd eredetiben az esetleges szerződéskötéskor kell benyújtani), továbbá regisztráció és a részletes adatlap kitöltése a MailScanner has detected a possible fraud attempt from „track.smtpsendemail.com” https://kmta.hu/kerdoiv/regisztracio.php oldalon.

A pályázatot pdf formában kell benyújtani. Idegennyelvű jogviszony igazolást le kell fordítani magyar nyelvre. A pályázat benyújtásával egyidejűleg a MailScanner has detected a possible fraud attempt from „track.smtpsendemail.com” https://kmta.hu/ oldalon a regisztrációt követően a belső adatlapot le kell zárni. A file neve a jelentkező neve (X.Y. jelentkezés Felsőoktatási Kutatói Ösztöndíjra) legyen. Azokkal a pályázókkal, akiket a bíráló testület támogatásra javasol, személyesen interjút készítünk, melyre 2022. szeptemberben kerül sor.

A nyerteseket szeptemberben értesítjük.