Semmelweis Egyetem Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet bemutatkozás

A Semmelweis Egyetem Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézetének menedzsmenje szeretné intézetük kutatási portfólióját tovább szélesíteni, így lehetőséget kívánunk biztosítani a molekuláris bionikai mérnök, info-bionikai mérnök, orvosi biotechnológia szakos hallgatóknak is, hogy csatlakozzanak egyre bővülő csapatukhoz és PhD hallgatóként vegyenek részt a nálunk folyó kutatásokban, esetleg az oktatásban. A hozzájukk csatlakozó PhD hallgatók a legújabb módszereket sajátíthatják el modern, a XXI. századi kutatási követelményeknek maximálisan megfelelő laboratóriumaikban. Az intézetben széleskörű, a farmakológia számos területét felölelő kutatás zajlik. In vivo, ex vivo és in vitro metodikák alkalmazásával laborjainkban többek között kardiovaszkuláris, bioinformatikai, viselkedésfarmakológiai, neurofarmakológiai és gasztrointesztinális vizsgálatok folynak.