Tájékoztatás

A két ünnep között az Egyetem zárva tart

A két ünnep között az egyetem zárva tart, csak kivételes esetekben illetve engedéllyel (dekani.hivatal@itk.ppke.hu) lehet bejönni a karra.

A december 18-22. és január 2-5. közötti időszakokban Hallgatók szabadon bejöhetnek az ITK-ra, nincs szükség engedélyre az épületbe való belépéshez.

Dékáni Hivatal