TDK lehetőség

HCEMM-SE Molekuláris Onkohematológia Kutatócsoport (Semmelweis Egyetem Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet) és a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika Hematológiai Munkacsoportja

Kedves Orvos- és Gyógyszerésztan-hallgatók, Bionika Szakos Hallgatók, Biológia Szakos Hallgatók, Biomérnök-hallgatók!

Nyugat-európai szinten is versenyképes molekuláris genetikai eszközparkkal, számos aktuálisan futó kutatástámogatási pályázattal (NKFIH OTKA, TKP, STIA) várjuk TDK-hallgatók jelentkezését a tehetséggondozás terén tapasztalt, magas presztízsű szakfolyóiratokba rendszeresen publikáló HCEMM-SE Molekuláris Onkohematológia Kutatócsoportunkba!

Jelenleg több nyitott pozícióval rendelkezünk a gyermekkori leukémiák és egyéb vérképzőszervi betegségek genomikájával, transzkriptomikájával foglalkozó, kifejezetten transzlációs szemléletű projektjeinkbe. Főbb tudományos irányvonalaink:

  • a csoportunk által felépített Magyar Gyermekleukémia Molekuláris Profilozási Program klinikai hasznosíthatóságának kiértékelése, innovatív célzott onkoterápiák indikációja és betegágy melletti alkalmazása;
  • egysejt szintű molekuláris biológiai eltérések azonosítása a szervezet különböző kompartmentjeiben megjelenő leukémiás manifesztációkban;
  • a krónikus cytopeniák és csontvelői premalignus állapotok molekuláris genetikai hátterének azonosítását célzó országos program kiépítése.

A jelenleg rendelkezésre álló kutatási háttér: rendszeres klinikai mintagyűjtés több, gyermekleukémiát ellátó centrumban; több évtizedre visszanyúló biobanki háttér >2000 mintával; újgenerációs szekvenálásra épülő módszerek end-to-end megvalósítása, beleértve a komplex bioinformatikai értékelést; egysejt szintű transzkriptomikai és klonális evolúciós mintázatok azonosítása szekvenálással; aktív nemzetközi kooperáció PDX egérmodellek vizsgálatához (Németország).

Amit kínálunk: minőségi, bench-to-bedside kutatómunkában való részvétel, igény szerint a betegellátás (gyermekkori hematológiai kórképek) megismerése, laborskillek elsajátítása, szereplés TDK és szakmai konferenciákon (angol nyelven is). A befektetett energiával arányosan társ/elsőszerzőség tudományos publikációkban, orvostanhallgatóknak ötödévtől MD/PhD-programban való részvétel, más területről érkező hallgatóknak későbbi PhD munkalehetőség.

Akit keresünk: elsősorban alsóbb éves hallgatók (végzésig még legalább 2-3 év), akik hetente legalább 8 órát (heti legalább 2-3 alkalom) tudnak aktív TDK munkájuknak szentelni. Tanulmányaikban jól teljesítő elsőéves hallgatók jelentkezését is örömmel fogadjuk! Matematikai/informatikai/statisztikai/laboratóriumi skillekkel rendelkezők előnyben.

Jelentkezni közösen címzett e-mailben Dr. Alpár Donátnál (alpar.donat@semmelweis.hu) és Dr. Egyed Bálintnál (egyed.balint@semmelweis.hu), szakmai önéletrajz megküldésével lehetséges. Az e-mailben kérjük leírni, hogy a fent felsorolt egyéni célok (pl. szakdolgozat, publikáció, konferenciaelőadás, rektori pályamunka, MD-PhD/PhD) közül melyek lennének az elérni kívánt pontjai a közös munkánknak!

A jelentkezés határideje: 2024. február 18.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

HCEMM-SE Molekuláris Onkohematológia Kutatócsoport (Semmelweis Egyetem Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet) és a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika Hematológiai Munkacsoportja